Wednesday, January 5, 2011

*EDITORIAL* Purple Magazine # 13

EN: Vogue declared that we are in Freja's edge. She is everywhere right now. I can't say i like that androgenic look but she has something that make me stop for a moment. Some strongness. Isn't that much more than a clasic beauty of supermodels?
Freja Beha Erichsen by Inez & Vinoodh

PL: Vogue ogłosił, że żyjemy w erze Freji. Ona jest wszędzie. Nie mogę powiedzieć, że podoba mi się ten androgeniczny look ale ona ma to coś co powoduje, że zatrzymuję sie na moment. Jakąś siłę. Czy to nie o wiele więcej niż klasyczna uroda supermodelek?
Freja Beha Erichsen by Inez & Vinoodh

ES: Vogue ha declarado que vivimos en la era de Freja. Ella esta en todas partes. No puedo decir que me gusta este look pero ella tiene halgo que me hace parar para un momento. Alguna fuerza. No es algo mas que la belleza clasica de los supermodelos?
Freja Beha Erichsen by Inez & Vinoodh.
No comments:

Post a Comment