Saturday, December 18, 2010

I'm not a fashion victim

EN: I'm not a fashion victim. I do follow all "must haves" but  if i decide to apply them- it's completely other story. I do like beauty, it doesn't matter if it's from last decade or last month. I do like esthetic forms and classy look. I love art. Fashion is art. Expresses feelings and can show your inside fairytale. It's not always understood and every single one can perceive it in different way. I do believe that inner beauty and confidence is the most fashionable thing ever.

PL: Nie jestem fashion victim. Śledzę wszystkie "must have", ale to czy je zastosuję- to zupełnie inna historia. Uwielbiam piękno, nie ważne czy z poprzedniej epoki czy z ostatniego miesiąca. Uwielbiam estetyczne formy i wygląd z klasą. Kocham sztukę. Moda jest sztuką. Wyraża emocje i daje możliwość podzielenia się swoją wewnętrzną bajką. Nie zawsze jest rozumiana i każdy może odbierać ją w inny sposób. Wierzę, że wewnętrzne piękno i pewność siebie to najmodniejsze rzeczy wszech czasów.

ES: No soy fashion victim. Sigo todos los "must haves", pero la cuestion si luego los aplico es completamente otra historia. Me encanta la belleza, no importa si es de la epoca anterior o del ultimo mes, Me encantan formas esteticas i el look con clase. Amo al arte. Moda es arte. Expresa emociones i permite ensenar su cuento interior. No es siempre comprendida y cada uno puede percibirla de otra manera. Creo en que la belleza interior y la autoestima son las cosas mas de moda de todos los tiempos.

No comments:

Post a Comment